Cinema

Burada reklam girişdən başlayaraq zala gədər davam edir. Kinoteatrlara axın çox olduğundan burada reklamın daha çox görulməsi, yayılması və beləliklə potensial müştərilərin artması faktdır. Salonların brendləşməsindən başlayaraq salonların tədbirlər üçün

picture