Pano

Küçə reklamı - açıq ərazidə yerləşən xüsusi müvəqqəti və ya stasionar tikililərdəhabelə binaların, tikililərin xarici səthlərində, küçə avadanlıqlarının elementlərində, küçələrin və yolların hərəkəthissəsinin üstündə və ya onların üzərində, habelə yanacaq

picture
Həsən bəy Zərdabi -
opened for ordering
Həsən bəy Zərdabi
16.00x21.00
Cəfər Cabbarlı -
opened for ordering
Cəfər Cabbarlı
9.00x21.00
Qara Qarayev -
opened for ordering
Qara Qarayev
12.00x21.00
Salatın Əsgərova -
opened for ordering
Salatın Əsgərova
8.00x4.00
Abbas Mirzə Şərifzadə -
opened for ordering
Abbas Mirzə Şərifzadə
3.00x10.00
Ramiz Quliyev -
opened for ordering
Ramiz Quliyev
12.00x21.00